هر دقیقه یک فرد زیر 20 سال به ویروس HIV مبتلا می گردد

به گزارش مجله زیبایی زندگی، سلامتی یک حق بشری است و برای دستیابی به پوشش دنیای بهداشت، سلامت باید از اولویت های اصلی سرمایه گذاری باشد. در روز دنیای ایدز باید بدانیم که دنیا برای غلبه بر بیماری کووید-19 و سرانجام بیماری ایدز همبستگی دارد و مسئولیت های خود را تقسیم می نماید.

هر دقیقه یک فرد زیر 20 سال به ویروس HIV مبتلا می گردد

به گزارش خبرنگاران، هرسال در تاریخ اول دسامبر(11 آذر)، روز دنیای ایدز گرامی داشته می گردد. افراد در سراسر دنیا متحد می شوند تا از مبتلایان به ویروس HIV حمایت نمایند و یاد درگذشتگان بیماری ایدز را گرامی دارند. روز دنیای ایدز برای افزایش آگاهی درباره ویروس HIV و بیماری ایدز و همبستگی بین المللی در برابر بیماری همه گیر را نشان می دهد.

داده های اخیر نشان می دهد اگرچه پیشرفت های زیادی حاصل شده است اما این پیشرفت در داخل و بین کشورها نابرابر و این بیماری، همچنان یکی از علل اصلی مرگ در سراسر دنیا و مهم ترین دلیل مرگ ومیر در بین زنان در سن باروری است. شکست ایدز به عنوان یک تهدید سلامت عمومی در بسیاری از جهات به چگونگی واکنش دنیا به کووید-19 بستگی دارد.

در گزارش جدید یونیسف آمده که تقریبا در هر دقیقه و 40 ثانیه، یک کودک یا جوان زیر 20 سال به ویروس HIV آلوده می گردد و درنتیجه آمار بچه ها مبتلا به HIV به 2.8 میلیون نفر می رسند.

ویروس اچ آی وی در سال 1984 شناسایی و مراسم روز دنیای ایدز برای اولین بار در سال 1988 برگزار گردید. از آن موقع، حدود 40 میلیون نفر در سراسر دنیا براثر ویروس HIV یا بیماری ایدز جان خود را ازدست داده اند و حدود 37 میلیون نفر با HIV زندگی می نمایند و این موضوع به عنوان یکی از مهم ترین موضوعات بهداشت عمومی دنیای ثبت شده در تاریخ تبدیل شده است.

HIV نه تنها بر سلامتی افراد تاثیر دارد بلکه بر خانواده ها، جوامع، توسعه و رشد اقتصادی کشورها نیز تاثیرگذار است. بسیاری از کشورهایی که به شدت تحت تاثیر HIV قرار دارند به دلیل سایر بیماری های عفونی، ناامنی غذایی و مسائل اضافی بهداشت و توسعه دنیای با چالش های جدی روبه رو هستند.

با توجه بهبودهای اخیر در زمینه درمان، تخمین زده می گردد که سالانه دو میلیون نفر به دلیل ابتلا به این بیماری جان خود را از دست می دهند و بیش از 250 هزار نفر آن ها کودک هستند.

دنیا از اواخر دهه 1990 در زمینه مقابله با این بیماری پیشرفت چشمگیری داشته اما همچنان HIV مهم ترین مساله بهداشت عمومی در دنیا است و مانند بسیاری دیگر از مسائل مهم بهداشتی در همه گیری کووید-19 با چالش های اضافی روبه رو شده است.

سال 2020 به عنوان سال بین المللی پرستاری، فراخوانی برای حمایت بیشتر از این کارکنان بهداشتی است که مدت ها در خط مقدم ارائه خدمات HIV بوده اند. همه می توانیم در کوشش برای سرانجام دادن به ایدز و ایجاد دنیا به مکانی سالم سهیم باشیم.

روز دنیای ایدز ازآن جهت مهم است که به مردم و دولت ها یادآوری می نماید که HIV از بین نرفته است و هنوز برای جمع آوری پول، افزایش آگاهی، مبارزه با تعصبات و بهبود به آموزش احتیاج هست.

همبستگی دنیای، مسئولیت مشترک

در سال 2020، به علت بیماری همه گیر کووید-19 توجه تمام دنیا بر سلامتی و چگونگی تاثیر همه گیری ها بر زندگی و معیشت معطوف شده است. بیماری کووید-19 نشان می دهد که چگونه سلامتی با سایر موارد مهم مانند کاهش نابرابری، حقوق بشر، برابری جنسیتی، حمایت اجتماعی و رشد اقتصادی در ارتباط است. با توجه به این موضوع، سال جاری روز دنیای ایدز همبستگی دنیای، مسئولیت مشترک نام گرفته است.

بیماری کووید-19 نشان داد در همه گیری، تا زمانی که همه در امنیت نباشند، هیچ فردی ایمن نیست. اگر بخواهیم پیروز باشیم، پشت سر گذاشتن افراد تنها گزینه نیست. برای سرانجام دادن به همه گیری هایی مانند بیماری ایدز و شکست بیماری کووید-19 باید ننگ و تبعیض را از بین ببریم، افراد را در مرکز توجه قرار دهیم و پاسخ های خود در روینمودهای جوابگو به حقوق بشر و جنسیت را ارائه دهیم.

همه گیری بیماری کووید-19 نابرابری های مسلم (ریشه دار) موجود در جوامع را نشان داده است. این بحران سلامتی، مانند بسیاری از بحران ها، فقیرترین و آسیب پذیرترین افراد را بیش از همه در معرض آسیب قرار می دهد.

دیده ایم که چگونه بحران کووید-19 چالش های پیش روی افراد مبتلابه HIV، زنان و دختران و جمعیت های کلیدی برای مواردی همچون دسترسی به مراقبت های سلامتی نجات دهنده زندگی را تشدید نموده است. همچنین دیده ایم که چگونه بحران، نابرابری های اجتماعی و اقتصادی را افزایش داده و باعث افزایش آسیب پذیری گروه های نادیده گرفته شده در برابر HIV می گردد. با این حال، این بحران به عنوان زنگ هشدار، فرصتی برای انجام کارها با یکدیگر به صورت متفاوت و بهتر بوده است. رهبری و تعامل جوامع که برای پیروزیت در پاسخ به ایدز نقش مهمی دارد در پاسخ به بیماری کووید-19 نیز نقش اساسی خواهد داشت.

نمونه های بی شماری را مشاهده نموده ایم که چگونه فعالیت و همبستگی جامعه در ارائه اطلاعات، خدمات، حمایت اجتماعی و امید به افراد آسیب دیده از HIV سرآمد بوده است. با این حال چنین همبستگی نمی تواند تنها مسئولیت جوامع باشد. دولت ها، اهدانمایندگان، رهبران مذهبی، جامعه مدنی و هر یک از ما باید در ساختن دنیا به مکانی سالم یاری کنیم.

بیماری همه گیر کووید-19 نشان داده که چگونه اراده سیاسی می تواند تغییر ایجاد کند. دیده ایم که دولت ها اقدامات سیاسی و منابع اقتصادی فوق العاده ای را برای نجات جان مردم و محافظت از معیشت خود اعمال می نمایند. همکاری بین کشورها را برای اطمینان از تداوم درمان HIV مشاهده نموده ایم و همچنین کشورهایی که به دنبال فراخوان بین المللی برای ساختن واکسن کووید-19 به عنوان واکسن مردمی و در دسترس همه با هم متحد شده اند.

در حالی که وارد آخرین دهه برای سرانجام دادن به ایدز به عنوان تهدیدی برای سلامت عمومی تا سال 2030 می شویم، برای رسیدن به هدف خود احتیاج به اراده سیاسی داریم. همبستگی دنیای و مسئولیت مشترک ما را ملزم می نماید که پاسخ های بهداشت دنیای ازجمله پاسخ به ایدز را به روشی جدید مشاهده کنیم. این امر مستلزم یکپارچگی دنیا است تا اطمینان حاصل کند:

سلامت به طور کامل تامین می گردد. دولت ها باید دور هم جمع شوند و راه های جدیدی برای اطمینان از تامین اعتبار کامل بهداشت و درمان پیدا نمایند. هیچ کشوری به تنهایی نمی تواند این کار را انجام دهد. بودجه داخلی و بین المللی برای سلامت باید افزایش یابد.نظام سلامت(سیستم های بهداشتی) تقویت گردد. در چند دهه گذشته سرمایه گذاری در پاسخ به ایدز به تقویت این سیستم ها یاری و از پاسخ به کووید-19 حمایت نموده است، اما برای بهبود بیشتر سیستم های بهداشتی و محافظت از مراقبان سلامت باید کارهای بیشتری انجام گردد.داروهای نجات دهنده زندگی، واکسن ها و تشخیص ها باید به عنوان کالاهای عمومی در نظر گرفته شوند. باید همبستگی دنیای و مسئولیت مشترک وجود داشته باشد تا اطمینان حاصل گردد که هیچ فرد، جامعه یا کشوری نیست که از دسترسی به موارد بهداشتی که باعث نجات جان افراد می گردد، دور بماند.رویکرد حقوق بشر که در همه جا اعمال می گردد، نتایج پایداری برای سلامتی به همراه خواهد داشت. بیماری همه گیر کووید- 19 موارد اشتباه در جامعه و چگونگی پشت سر گذاشتن جمعیت های کلیدی در بسیاری از نقاط دنیا را نشان می دهد.

روز دنیای ایدز نشان می دهد که کشورها باید کوشش خود را برای دستیابی به جوامع سالم افزایش دهند. روز دنیای ایدز اجازه می دهد تا همبستگی دنیای و مسئولیت مشترک وجود داشته باشد.

مبارزه با ایدز در زمان مقابله با ویروس کرونا فراموش نشده است

گزارش سال 2019 مرکز ملی کنترل و پیشگیری از بیماری ایدز در چین 16 هزار مورد مبتلابه HIV یا ایدز را شناسایی کردکه بیش از 3000 مورد از آن ها دانشجویان جوان و در سن 15 تا 24 سال بودند.

آنتونیوگوترش، دبیر کل سازمان ملل، برای روز دنیای ایدز مطرح کرد: توجه دنیایان به بحران بیماری کووید-19 یادآوری احتیاج به حفظ تمرکز بر بیماری همه گیر دنیای دیگری است که حدود 40 سال پس از شیوع هنوز با ماست.

با وجود پیروزیت های چشمگیر، شرایط اضطراری ایدز سرانجام نیافته است. در سال 2019 گزارش های UNAIDS نشان داد که هنوز سالانه HIV(HIV) 1.7 میلیون نفر را آلوده می نماید و حدود 690 هزار نفر را به کام مرگ می کشاند و نابرابری ها بدان معناست که افراد با حداقل توانایی دفاع از حقوق خود همچنان بیشترین آسیب را می بینند.

بیماری کووید-19 زنگ بیداری برای دنیا بوده است. نابرابری در سلامتی بر همه تاثیر می گذارد. هیچ فردی در امان نیست مگر اینکه همه در امان باشیم. پاسخ HIV موارد زیادی برای آموزش مبارزه با بیماری کووید-19 دارد. ثروت نباید مشخص کند که آیا افراد مراقبت های بهداشتی مورداحتیاج را دریافت می نمایند یا خیر. به واکسن کووید-19 و درمان HIV و مراقبت هایی احتیاج داریم که مقرون به صرفه و برای همه در دسترس باشد.

ایدز، بیماری همه گیر دیگر

درحالی که بیماری کووید- 19 آسیب های فراوانی به جوامع دنیای وارد نموده و از اواخر سال گذشته در کانون توجهات باقی مانده است، نباید ویروس اچ آی وی یا بیماری ایدز را که بیماری همه گیر بوده و از کشنده ترین بیماری های عفونی تاریخ است را فراموش کنیم.

سازمان دنیای بنیاد بهداشتی ایدز (AHF) موضوع روز دنیای ایدز 2020 با عنوان ایدز، بیماری همه گیر دیگر را اعلام نموده است.

ایدز (سندرم نقص ایمنی اکتسابی) یکی از مهم ترین شرایط سلامتی است که در سطح دنیای افراد به آن مبتلا می شوند و تنها در هند 2.1 میلیون نفر با این بیماری زندگی می نمایند. علت آن ویروس نقص ایمنی انسانی (HIV) است که لنفوسیت های T در بدن را تحت تاثیر قرار می دهد. این عفونت به وسیله به اشتراک گذاشتن سوزن، خون یا رابطه جنسی محافظت نشده از فردی به فرد دیگر و همچنین در دوران بارداری، زایمان یا شیردهی نیز از مادر به کودک منتقل گردد.

اگرچه بیماری در مراحل اولیه هیچ علامتی ندارد، اما فرد مبتلا در آینده می تواند علائمی شبیه آنفلوآنزا مانند تب، درد مفاصل، بدن درد و عظیم شدن غدد لنفاوی را تجربه کند. با پیشرفت این بیماری، سیستم ایمنی بدن ضعیف می گردد و فرد را در معرض بیماری های دیگر مانند سل و غیره قرار می دهد.

شایان ذکر است که این بیماری با آزمایش خون تشخیص داده می گردد.

افراد HIV مثبت ممکن است بدون علامت باقی بمانند اما همچنان می توانند ویروس را به دیگران منتقل نمایند. HIV، ویروسی که باعث ایدز (سندرم نقص ایمنی اکتسابی) می گردد، از مهم ترین چالش های سلامت و توسعه در دنیا است. بسیاری از افراد مبتلابه HIV یا در معرض خطر ابتلا به HIV دسترسی به پیشگیری، درمان و مراقبت ندارند و البته هنوز درمان قطعی برای این بیماری نیست.

سازمان UNAIDS و سایر سازمان های دیگر برای سرانجام دادن به اپیدمی بیماری ایدز هدف 90-90-90 را ارائه کردند. بر اساس این هدف، 90 درصد مبتلایان تشخیص داده می شوند، 90 درصد افراد تشخیص داده شده، تحت درمان قرار می گیرند و 90 درصد افراد تحت درمان بهبود می یابند.

از سال 2001 به بعد شیوع دنیای در میان عظیمسالان (15 تا 49 سال) کاهش یافته و در سال 2019، هفت درصد بوده است. در سال 2019، 38 میلیون نفر با HIV زندگی می کردند، درحالی که در سال 2010، 30.7 میلیون نفر بود. از افرادی که در سال 2018 با HIV زندگی می کردند، 36.2 میلیون عظیمسال و 1.8 میلیون کودک زیر 15 سال بودند. از هر پنج نفر یک نفر (19 درصد) هنوز از آلوده بودن خود آگاه نیست.

در دهه های اخیر، کوشش های دنیای بسیاری برای حل این همه گیری اجرا شده است و باوجود چالش ها پیشرفت چشمگیری حاصل شده است. جامعه دنیای توافق نموده است که هدف خود را برای سرانجام دادن به اپیدمی ایدز تا سال 2030 اعلام کند.

گفتنی است که نگرانی فزاینده ای در خصوص تاثیر احتاقتصادی بیماری کووید- 19 در پاسخ به ویروس اچ آی وی یا بیماری ایدز در کشورهای کم درآمد و متوسط، ازجمله در دسترس بودن داروهای ضدویروسی و دسترسی به خدمات پیشگیرانه وجود دارد که منجر به افزایش آمار مرگ ومیر خواهد شد.

منبع: جام جم آنلاین
انتشار: 12 دی 1399 بروزرسانی: 12 دی 1399 گردآورنده: beauty-of-life.ir شناسه مطلب: 1393

به "هر دقیقه یک فرد زیر 20 سال به ویروس HIV مبتلا می گردد" امتیاز دهید

امتیاز دهید:

دیدگاه های مرتبط با "هر دقیقه یک فرد زیر 20 سال به ویروس HIV مبتلا می گردد"

* نظرتان را در مورد این مقاله با ما درمیان بگذارید