پیش احتیاج لایحه مشارکت عمومی- خصوصی

به گزارش مجله زیبایی زندگی، ضرورت انجام خصوصی سازی و کوچک کردن اندازه دولت ها در جهان کاملا به اثبات رسیده است، اما در ایران که پیش تر به دلیل تکیه بر درآمدهای نفتی، بر لزوم و اهمیت مهیا کردن بستر جریان کوچک سازی دولت نپرداخته بود، در سال های اخیر باتوجه به کاهش فروش نفت و کسری بودجه دولت، بحث انتقال بخشی از فعالیت های دولت به بخش خصوصی، به عنوان یک راه حل مهم مطرح شده است.

پیش احتیاج لایحه مشارکت عمومی- خصوصی

در این راستا، دولت در اولین اقدامات خود، بحث خصوصی سازی و انتقال مالکیت بعضی واحدهای خود به بخش خصوصی را رقم زد، اما متاسفانه نوع نگاه به اجرای خصوصی سازی، که رد دیون دولت یا صرفا انتقال بعضی واحدهای مشکل دار به بخش خصوصی بود و در جریان واگذاری نیز اهلیت طرف معامله مورد آنالیز کامل قرار نمی گرفت، باعث بروز مسائل عدیده و همچنین شکل گیری شرکت های خصولتی شد، تا حدی که ماهیت خصوصی سازی را با تردید و چالش بین عموم مردم روبرو کرد.

از طرفی بودجه ریزی سال های اخیر نیز نشان می دهد به رغم خصوصی سازی و واگذاری بنگاه های دولتی برای کاهش هزینه های جاری کشور، هزینه های عمرانی دولت رشد متناسبی نداشته است، به طوری که برای بودجه سال آینده، تنها 14درصد از بودجه، به هزینه های عمرانی تعلق گرفته است که بیانگر کاهش و نبود حجم بودجه ای برای توسعه و عمران کشور است. در حقیقت کاهش بودجه دولت باعث تضعیف شرکت های پیمانکاری و عقب ماندگی میزان زیادی از پروژه های عمرانی کشور شده است. برای درک بهتر موضوع عدم توان دولت در تکمیل این پروژه ها، در نظر بگیرید که اکنون اعتبار مورجهانز برای تکمیل طرح های نیمه تمام، 800 هزار میلیارد تومان پیش بینی می شود که با در نظر دریافت بودجه عمرانی 70 هزار میلیارد تومانی در سال 1399، بدون تعریف هیچ پروژه جدیدی و در نظر ندریافت نرخ تورم، بیش از 11 سال طول می کشد تا تمام طرح های نیمه تمام کشور به خاتمه رسد. بنابراین تکمیل این پروژه ها تنها با مشارکت بخش خصوصی امکان پذیر است، چراکه دولت دیگر توان تکمیل آنها را ندارد و معطلی بیشتر در اتمام این پروژه ها، با توجه به افزایش نرخ تورم، روز به روز بر افزایش هزینه تکمیل این پروژه ها خواهد اضافه نمود. کوشش در راستای کاستن از بار مالی و مدیریتی دولت در حوزه زیرساخت ها و پروژه های عمرانی (به ویژه طرح های نیمه تمام)، اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران و سازمان برنامه و بودجه را بر آن داشت تا نحوه مشارکت بخش خصوصی با دولت را بر پایه روش مشارکت عمومی- خصوصی (Public-Private Partnership) که یکی از روش های متداول در جهان است، تحت عنوان لایحه مشارکت عمومی-خصوصی، تقدیم مجلس کند. این لایحه می تواند با تکیه بر توان مالی، فنی و مدیریتی بخش خصوصی، نه تنها کمبود بودجه دولت در بخش عمرانی را رفع کند، بلکه با سازوکار مناسب در بازار سرمایه نیز، نقدینگی بالغ بر 2هزار میلیارد تومان را به نفع عمران و آبادانی کشور راهنمایی کند. به طور مثال، یکی از نمونه های پیروز مشارکت بخش خصوصی با دولت در بخش معدن، بهره برداری از معدن سرب و روی مهدی آباد بود که با وجود گذشت بیش از 60 سال از اکتشاف آن، بهره برداری از آن صورت نگرفته بود، تا آنکه مشارکت بخش خصوصی باعث شد تا تنها در مدت 24 ماه، 64 میلیون تن استخراج و باطله برداری از آن صورت گیرد. در این قرارداد مالکیت مجموعه به بخش خصوصی واگذار نشد، بلکه تنها مدیریت واگذار شد و مقرر شد با توجه به میزان برداشت، عیار و قیمت جهانی محصول (سرب و روی)، سهمی به دولت پرداخت شود. به این روش هم بخش خصوصی سود خود را از اجرای این پروژه دریافت می نماید و هم پروژ ه ای که بیش از 60 سال نتوانسته بود برای دولت درآمدزایی کند، اکنون قابلیت درآمدزایی برای دولت دارد و در کنار آن نیز هزاران فرصت شغلی در معدن مهدی آباد ایجاد خواهد شد.

کنسرسیوم مبین به عنوان طرف این قرارداد با دولت، برای بهره برداری از این معدن، ناچار شد که برای انتقال آب حدود 106 میلیارد تومان و انتقال برق حدود 176 میلیارد تومان هزینه کند که در واقع این مشارکت، باعث شد تا علاوه بر خلاص شدن دولت از هزینه های استخراج و باطله برداری، از بار هزینه های جانبی دولت در اجرای این پروژه نیز کاسته شود. این مجتمع، 3 درصد روی جهان را تامین خواهد نمود و ایران را در ردیف هفتم تولیدکنندگان روی در جهان قرار خواهد داد که تحقق آن، منافع ملی را برای کشور به ارمغان خواهد آورد.

بنابراین از آنجاکه بهبود زیرساخت ها که شامل پروژه های عمرانی دولت است، منجر به جذب سرمایه گذاری های بیشتر داخلی و خارجی در سایر بخش های مالی نیز می شود، حمایت تمام دستگاه ها و قوای کشور که همگی مسوول رشد و ترقی کشور هستند در ایجاد دلگرمی برای بخش خصوصی، لازم است، به طوری که یکی از راهکارهای کشورهای مختلف جهان برای ترغیب بخش های غیردولتی جهت ورود به بخش عمرانی کشور، کاهش هزینه های حاکمیتی از این پروژه ها نظیر حذف بیمه و مالیات آنها است.

در نتیجه در راستای عملکرد هرچه بهتر این لایحه، تدوین ضوابط و مقررات و قانون جامع در خصوص مشارکت عمومی- خصوصی و ایجاد بستر مقرراتی و فضای کسب و کار با در نظر دریافت مشوق های غیررانتی و در نظر دریافت شرایط و اهلیت سرمایه گذار ضرورت می یابد. همچنین اجرایی شدن لایحه مشارکت عمومی- خصوصی مستلزم زیرساخت ها و شرایط اولیه ای است که از یک طرف توجیه پذیری و جذابیت مالی پروژه از نگاه بخش خصوصی است و از طرف دیگر بخش عمومی هم باید بتواند تعهدات، وظایف و ماموریت های خود را در مقابل بخش خصوصی تمام و کمال ایفا نماید؛ بنابراین با در نظر دریافت این دو پیش احتیاج، نقطه قوت اجرایی شدن لایحه مشارکت عمومی خصوصی، وجود منافع مشترک بخش خصوصی و عمومی کشور است. بخش عمومی از تزریق سرمایه بخش خصوصی با کارآیی عملیاتی و بهینه سازی تخصیص ریسک و مدیریت بهتر بر تامین مالی منتفع خواهد شد و بخش خصوصی نیز با ورود یا توسعه بازارهای جدید، بازده های جذاب، تضامین حقوقی و مالی از جانب دولت، می تواند در کنار بهره مند گشتن از سود مورد انتظار خود، منافع عمومی مردم را نیز محقق سازد و زمینه را برای توسعه سایر فعالیت های مالی که در گروی آن پروژه عمرانی بوده است را به جریان اندازد.

همچنین از دیگر رجحان های قراردادهای مشارکت عمومی-خصوصی این است که پرداخت ها در این نوع از قرارداد بر اساس نتایج حاصل شده (Outcome) انجام خواهد شد و برای دولت بار بدهی های انباشته ایجاد نمی نماید؛ در حالی که در قراردادهای پیمانکاری، دولت (کارفرما) موظف است بر اساس میزان پیشرفت پروژه، پرداختی های متعهد شده را به سرمایه گذار بپردازد، اما به دلیل بدهی های انباشته دولت به پیمانکار و بودجه های انقباضی در بخش عمرانی، عملا تکمیل پروژه با چالش روبرو شده و به دلیل بدهی های دولت نیز، پیمانکار بر تعهدات خود بر اتمام پروژه اهتمام نمی ورزد، اما در قرارداد مشارکت عمومی-خصوصی، از آنجاکه بخش خصوصی تنها پس از اتمام پروژه می تواند از سود و منافع طرح بهره مند شود، لذا هر ضرری از جانب تاخیر در تکمیل پروژه، مستقیما به بخش خصوصی باز می شود بنابراین بخش خصوصی تمام توان خود را به کار خواهد بست تا هرچه زودتر طرح را با کیفیت متعهد شده به دولت تحویل دهد و از امتیازات خود منتفع شود. همچنین در صورت اجرای درست مشارکت عمومی-خصوصی، در طرح هایی که برای بخش خصوصی از جذابیت کافی برخوردار است، هم نرخ اشتغال مستقیم مربوط به آن طرح و هم اشتغال غیرمستقیم ناشی از به جریان افتادن سایر فعالیت های مالی در حین و پس از تکمیل طرح، در مجموع آمار اشتغال کشور را بهبود خواهد بخشید و در کنار منافع حاصل از تکمیل این طرح ها، دولت می تواند سایر طرح های نیمه تمامی را که از نظر بخش خصوصی جذابیت کافی را نداشته، مانند طرح های آبرسانی و راه سازی های روستایی به جریان اندازد.

در عین حال، مشارکت عمومی-خصوصی در تئوری بسیار جذاب است اما در عمل، برای پیاده سازی آن خصوصا در کشورهای در حال توسعه، مسائل بسیاری وجود دارد. از جمله عواملی که تاثیر بسزایی در پایین ماندن میزان مشارکت عمومی-خصوصی دارد، فرایند کوتاه مدت تصمیم گیری ها و سیاست های ناهمگون بخش عمومی، عدم ثبات سیاسی و چالش ها و تنش های جناحی، بوروکراسی های پیچیده، تعدد زیاد قوانین مخل و مزاحم کسب و کار و از همه مهم تر شکل گیری فساد و رانت و ایجاد امضاهای طلایی است.

یک مشارکت عمومی- خصوصی قوی، باید به نحو بهینه ای وظایف، الزامات و ریسک ها را میان بخش های عمومی و خصوصی تخصیص دهد، بوروکراسی های زائد و پیچیده را حذف کند و اطمینان بخشی های لازم را از طرف دولت به بخش خصوصی بدهد تا بخش خصوصی برای ورود به این جریان، رغبت یابد. در مشارکت عمومی - خصوصی نقش دولت از سرمایه گذاری، اجرا و بهره برداری در پروژه های زیرساختی به سیاست گذار و تنظیم کننده مقررات و ناظر بر کیفیت و کمیت ارائه خدمات تبدیل می شود. همچنین بر اساس آسیب شناسی و آزمون و خطایی که در واگذاری و خصوصی سازی بنگاه های دولتی به بخش خصوصی ایجاد شد، بستر قانونی اجرای مشارکت عمومی-خصوصی باید به نحوی تدوین شود که امتیازات ویژه دولت برای این سرمایه گذاران خصوصی، باعث ایجاد رانت، فساد و امضای طلایی نشود.

منبع: اتاق بازرگانی ایران
انتشار: 13 فروردین 1399 بروزرسانی: 6 مهر 1399 گردآورنده: beauty-of-life.ir شناسه مطلب: 799

به "پیش احتیاج لایحه مشارکت عمومی- خصوصی" امتیاز دهید

امتیاز دهید:

دیدگاه های مرتبط با "پیش احتیاج لایحه مشارکت عمومی- خصوصی"

* نظرتان را در مورد این مقاله با ما درمیان بگذارید