رد پای عامل فاجعه اهواز، در جنجال تهران

به گزارش مجله زیبایی زندگی، خبر می رسد صلاحیت نامزدها از سوی کسی تأیید و یا رد می شده که در حال حاضر به عنوان یکی از عوامل فاجعه فینال جام حذفی در استادیوم فولاد اهواز به کمیته اخلاق احضار شده و در این کمیته حاضر نشده است!

رد پای عامل فاجعه اهواز، در جنجال تهران

رد پای عامل فاجعه اهواز، در جنجال تهران

بهناز میرمطهریان ، انتخابات هیأت فوتبال استان تهران به دلیل بی توجهی شخص حبیب الله ابوالحسن شیرازی به عنوان رییس هیأت فوتبال از 3 اسفندماه که موعد قبلی برگزاری انتخابات بود، حدود سه ماه به تعویق افتاد و هنوز تاریخ برگزاری این انتخابات معین نشده است. با این حال اما روند تأیید صلاحیت نامزدهای ریاست این هیأت فوتبال، در روزهای اخیر حسابی جنجالی شده است.

هیأت فوتبال هر استان به عنوان مسوول گسترش ورزش در سطح استان، استعدادیابی در رده های پایه، آموزش و ارتقای سطح کیفی داوران و مربیان آن استان، محلی شده برای امپراطوری حبیب الله شیرازی که در سال های اخیر انتقادهای زیادی به عملکرد او وارد است. معترضان به تأیید صلاحیت ها هم به نوعی روند کار را در جهت بقای شیرازی می دانند و به همین موضوع اعتراض دارند.

-

اعتراض جدی نکیسا به رد صلاحیتش

مهم ترین معترض به روند تأیید صلاحیت ها هم کسی نیست جز نیما نکیسا که به عنوان یکی از نمایندگان اهالی فوتبال به این انتخابات وارد شده و حالا رد صلاحیت شده است. او که مسوول توسعه فوتبال پایه در فدراسیون فوتبال است، به رد صلاحیتش معترض است و می گوید اگر صلاحیت یک پست مدیریتی را ندارد پس چرا در فدراسیون فوتبال مشغول به کار است و اگر صلاحیت لازم را دارد، چرا برای شرکت در انتخابات هیأت فوتبال رد صلاحیت شده است.

نیما نکیسا علی رغم فعالیت در یک پست مدیریتی، در شرایطی رد صلاحیت شده است که پیش از او بهنام ابوالقاسم پور هم در دوره قبل انتخابات هیأت فوتبال رد صلاحیت شده بود و همه این اتفاقات این ذهنیت را به وجود می آورد که نیرویی مخالف حضور فوتبالی ها در عرصه مدیریت هیأت فوتبال استان تهران است.

به خصوص که از همان دوره قبل انتخابات هیأت فوتبال، این ابهام وجود داشت که برگزاری انتخابات هیأت فوتبال استان تهران، انتخابات آزادی نیست و با توجه به اینکه بخش قابل توجهی از آرا از سوی کسانی داده می گردد که از شخص شیرازی حکم گرفته اند، طبیعی است که او همچنان بخت اول و آخر نشستن در پست ریاست هیأت فوتبال باشد و به حضورش در این پست ادامه دهد.

-

طالقانی، مسوول تأیید صلاحیت نامزدها

حالا اما ماجرای انتخابات پر حرف و حدیث هیأت فوتبال استان تهران وقتی جنجالی تر می گردد که خبر می رسد صلاحیت نامزدها از سوی کسی تأیید و یا رد می شده که در حال حاضر به عنوان یکی از عوامل فاجعه فینال جام حذفی در استادیوم فولاد اهواز به کمیته اخلاق احضار شده و در این کمیته حاضر نشده است!

کسی که علی رغم بازنشسته بودن اما همچنان در هیأت رییسه فدراسیون فوتبال به کارش ادامه می دهد و هیچکس مانع از فعالیت او نمی گردد. جالب اینجاست که او علاوه بر هیأت رییسه فدراسیون، ریاست هیأت فوتبال استان خوزستان را هم برعهده دارد و حالا خبر می رسد که درست در شرایطی که به بی کفایتی برای برگزاری فینال جام حذفی در اهواز متهم است، مسوول تأیید صلاحیت نامزدهای انتخابات هیأت فوتبال استان تهران شده است!

-

تأیید شده هایی که مورد تأیید نیستند

روز چهارشنبه که اسامی تأیید شده های نهایی نامزدهای انتخابات هیأت فوتبال استان تهران اعلام شد. بهزاد عباسی، حبیب الله ابوالحسن شیرازی، مهدی ملک آباد، علی ایلکا و علیرضا یزدانی کسانی بودند که در صلاحیت شان تأیید شده است. همان روز اما عیسی گل محمدی، مدیرکل اداره ورزش و جوانان استان تهران خاطرنشان کرد که هیچ یک از تأیید صلاحیت شده ها را قبول ندارد و برای رسیدگی به این موضوع روز شنبه در جلسه ای با مهدی تاج و معترضان به رد صلاحیت شان شرکت خواهد نمود.

افراد زیادی به رد صلاحیت خود معترض هستند و مدیر اداره کل ورزش و جوانان هم می خواهد به طور جدی به این اعتراض ها ورود کند. بعد از رسیدگی به این اعتراض ها، نوبت به احراز صلاحیت امنیتی می رسد و بعد از آن کمیته سه نفره برگزاری انتخابات هیأت فوتبال استان تهران از فدراسیون فوتبال درخواست می نمایند تا زمانی را برای برگزاری انتخابات معین کند.

معیار تأیید صلاحیت نامزدها چیست؟

عبدالکاظم طالقانی، عضو هیأت رییسه فدراسیون فوتبال و رییس هیأت فوتبال استان خوزستان، به عنوان مسوول تأیید صلاحیت نامزدها درباره معیارهایی که برای تأیید صلاحیت ها در نظر گرفته، این طور شرح می دهد: در اساسنامه هیأت های اجرایی، برخورداری نامزدها از سابقه 5 سال مدیریت، شرط اصلی تأیید صلاحیت نامزدهای انتخابات هیأت فوتبال استان تهران است. ما براساس تعریف مدیریتی افراد را تأیید صلاحیت می کنیم که به همه ادارات کل تربیت بدنی و کمیته سه نفره برگزار نماینده انتخابات در استان ها ابلاغ شده است. مبنای تأیید صلاحیت ها همان تعریف است.

او درباره این تعریف شرح می دهد: براساس این تعریف، مدیریت دو تعریف دارد. یک تعریف بحث دولتی است که کارمندان دولت، مدیرکل، معاون مدیرکل و تشکیلاتی را شامل می گردد که به طور مستقیم زیر نظر مدیرکل در شهرستان های مستقل فعالیت می نمایند که حکم کارگزینی در این صورت می تواند موید فعالیت افراد باشد. طالقانی تأکید می نماید: درباره شرکت های خصوصی تعریف دیگری برای مدیریت ارائه شده است که براساس آن فرد باید سابقه 5 سال مدیریت شرکت خصوصی را داشته باشد و مفاصا حساب مالیاتی شرکت را در دوران مدیریتش به عنوان مدرک ارائه کند که نشان دهد او مدیرعامل شرکت بوده است. اگر افراد این سابقه را داشته باشند، قطعاً تأیید صلاحیت خواهند شد.

مدیرانی با شرکت های صوری!

نامزدهای انتخابات هیأت فوتبال استان تهران براساس معیاری تأیید صلاحیت می شوند که از سوی هیأت رییسه فدراسیون فوتبال در سال 94 ابلاغ شده است! معیارهایی که یک نقد بزرگ به آن وارد می گردد و آن هم صرفاً داشتن سابقه 5 سال مدیریت است. هیچ الزامی هم نیست که این مدیریت لزوماً در حوزه فوتبال باشد یا نه.

به این ترتیب هرکس با تأسیس یک شرکت صوری و ارائه مدارک مدیریت خود در آن شرکت می تواند تأییدیه حضور در انتخابات ریاست هیأت فوتبال را بگیرد. کما اینکه شنیده می گردد یکی از نامزدهای انتخاباتی با ارائه مدارک مدیریت در یک آژانس هواپیمایی خواهان حضور در هیأت فوتبال استان تهران شده است! حالا تصور کنید این فرد مدارک لازم را ارائه می دهد و تأیید صلاحیت هم می گردد و بعد از انتخاب می خواهد در زمینه استعدادیابی و گسترش ورزش در سطح استان و ارتقای سطح داوران و مربیان استان فعالیت کند.

هیأت فوتبال استان تهران را دریابید

جبیب الله شیرازی، در حالی برای ماندن در ریاست هیأت فوتبال استان تهران کوشش می نماید که انتخابش در دوره قبلی انتخابات این هیأت فوتبال هم به شدت مشکوک بود اما در نهایت هیچکس نتوانست هیچ اعتراضی درباره انتخاب شیرازی را به ثمر برساند. ماجرا از این قرار بود که از بین هفت کاندیدا تنها سه نامزد در مجمع حضور پیدا کردند و گودرزی و محمودی انصراف دادند تا حبیب الله شیرازی به عنوان رئیس هیات فوتبال در سمت خود باقی بماند. آن هم در روزهایی که بیشترین انتقادها به عملکرد شیرازی در هیأت فوتبال مطرح می شد.

این بار هم شیرازی بعد از انتها دوره چهارساله اش در شرایطی که باید شرایط را برای ثبت نام نامزدها فراهم می کرد، چیزی به روی خود نیاورد تا انتخابات سه ماه به تعویق بیفتد و حالا هم روند تأیید صلاحیت ها بار دیگر به سمتی می رود که شیرازی بتواند انتخابات را به سود خود تمام کند.

عیسی گل محمدی، به عنوان مدیرکل اداره ورزش و جوانان استان تهران، مدعی است که اجازه نمی دهد حقی از کسی ضایع گردد اما اینکه او تا چه اندازه در این جهت پیروز گردد، نامعلوم است.

2 - 1

منبع: ایران ورزشی
انتشار: 12 مرداد 1398 بروزرسانی: 15 مهر 1398 گردآورنده: beauty-of-life.ir شناسه مطلب: 217

به "رد پای عامل فاجعه اهواز، در جنجال تهران" امتیاز دهید

امتیاز دهید:

دیدگاه های مرتبط با "رد پای عامل فاجعه اهواز، در جنجال تهران"

* نظرتان را در مورد این مقاله با ما درمیان بگذارید